Mae Goose Internet yn cael ei redeg gan arbenigwyr ym maes marchnata digidol sy'n deall yr hyn sydd ei angen ar fusnesau gan eu gwasanaeth lletya https. Mae gennym amrywiaeth o weinyddion lletya pwerus ar gyfer gwefannau ac rydym yn darparu gwasanaeth lletya drwy Gymru.

*Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW

Dewiswch Goose Internet ar gyfer eich gwesteiwr, enwau parth a marchnata digidol

Mae Goose Internet yn cael ei redeg gan arbenigwyr ym maes marchnata digidol yng Nghymru sy’n deall yr hyn sydd ei angen ar fusnesau gan eu gwasanaeth lletya. Rydym ar gael ac mae’n hawdd cysylltu â ni i drafod anghenion busnes. Rydym yn ceisio dileu’r dryswch y mae busnesau’n ei brofi ynglŷn â Gwe-letya. Rydym yn symleiddio ac yn egluro Gwe-letya gan gydnabod mai’r cyfan sydd ei angen ar y rhan fwyaf o fusnesau yw pecyn Gwe-letya sy’n gwneud yr hyn sydd ei angen ar EU gwefan er mwyn gweithio’n gyflym ac yn ddibynadwy ar y rhyngrwyd.

Wrth gwrs, mae’n bosibl darparu’r manylebau technegol i’r rheini sydd am eu cael, ond i’r rhan fwyaf o bobl a busnesau, y cyfan sydd ei angen arnynt yw gwybod y gall wneud y gwaith angenrheidiol. Darparu cartref cyflym a phwerus i’w Gwefan.

Cysylltwch â ni

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.